• Kilinken i Nibe

Forkortet telefonisk træffetid 11/4 2019

HUSK AT FØRE SUNDHEDSKORTET GENNEM KORTLÆSEREN VED VELKOMSTSKÆRMEN

Nyhed: Influenzavaccination vinter 2018/19 nu alene gratis for gravide indtil 28/2 

Nyhed: Martin Mackenhauer Petersen har  per 1/7-2018 overtaget Lena Bangs praksisandel 

Nyhed: Privatlivspolitik for patienter

Nyhed: Nye priser på kørekortattester

Nyhed: Vore sygeplejersker tager celleskrabsprøver

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Husk at opdatere dine kontaktdata

 

Velkommen hos Lægerne i Nibe

Vi har klinik i Strandgade 1 i det gamle rådhus. Vor lægepraksis er en 7-mands kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at vi er fælles om patienter, personale og lokaler. Vi taler med hinanden om vore patienter, ligesom vi informerer hinanden gennem vort fælles journalsystem.

  • Vi tager os af skader i åbningstiden (8-16). Vi holder aldrig lukket på normale arbejdsdage.
  • Vi træffes på telefon 98 35 14 11
  • Kl. 8-9 for telefonkonsultation
  • Kl. 9-13 for receptfornyelse og tidsbestilling
  • Kl. 8-16 ved akut sygdom, men mellem 13 og 16; hør venligst telefonsvareren færdig, da du får oplyst andet nummer til os.
  • Tidsbestilling, receptfornyelse og e-mail-konsultation er mulig via internettet. Genveje hertil og information om oprettelse findes nedenfor:

Tidsbestilling                   Receptfornyelse                 E-mail-konsultationTelefontid afkortet med en time d. 11/4-2019

Pga. mødeafholdelse torsdag 11/4 2019 er den vanlige telefontid  til sekretærerne til brug ifm. tidsbestilling, receptfornyelse m.m. afkortet med en time på dagen, således at den løber fra 9 til 12 i stedet for 13.

Således frabeder vi også anden kontakt per telefon end kontakt angående akut og uopsættelig sygdom fra kl. 12 og frem på dagen.

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Fra 1. marts 2019 og minimum 6 måneder frem er læge Marina Elmelund Sørensen ansat i klinikken. Forløbet er en del af det kliniske basisforløb.

Lægesekretær Nanna Engel Højen er ansat i barselsvikariat fra januar 2018.

Fra 1. november 2018 og 6 måneder frem er læge Marie Haase Juhl ansat i klinikken. Forløbet er del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin.

Fra 1. september 2018 og minimum 8 måneder frem er læge Sofie Gjessing ansat i klinikken. Forløbet er første del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin. Sofie er aktuelt på barsel, men vender tilbage til klinikken efter denne er afsluttet.

Fra 13. februar 2017 og 15 måneder frem er læge Marianne Søndergaard Simonsen ansat i klinikken. Forløbet er sidste del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin.

Læge Ninna Schultz Askou har med udgangen af juli måned 2017 afsluttet et ansættelsesforløb i klinikken. Hun vil dog stadig gn. de næste 2 år komme 1 dage månedligt(oftest sidste onsdag i måneden) i klinikken, indtil hun forventeligt returnerer for at være hos os et halvt år igen. Forløbet er en del af speciallægeuddannnelsen i Almen Medicin.

Fra 1. juni 2017 er lægesekretær Anne Bager ansat i klinikken.

Medicinstuderende Mads Hilligsøe, Camilla Wulff, Celina Le samt Yusuf Isse er tilknyttet klinikken og vil nu og da hjælpe til med blodprøvetagning i klinikkens laboratorium.

 

 

 

 

Influenzavaccination vinter 2018/19 nu alene gratis for gravide indtil 28/2

Vinterens gratis influenzavaccination er ovre. Blot gravide længere henne end 12 uger tilbydes fortsat gratis vaccination indtil udgangen af februar måned.

Andre kan fortsat vaccineres men nu mod betaling af privat honorar.

Martin Mackenhauer Petersen har overtaget Lena Bangs praksisandel per 1/7-2018

Martin Mackenhauer Petersen, som gennem det seneste år har været ansat i klinikken i forbindelse med sidste del af speciallægeuddannelsen har per 1/7-2018 overtaget Lena Bangs praksisandel.

Privatslivspolitik for patienter

I anledning af den ny Dataforordordningslov har vi udviklet et notat til information om klinikkens privatlivspolitik for patienter.

Den kan findes under fanen Information i topmenuen.

Nye priser på kørekortattester

Som følge af ændringerne i lovgivningen omkring kørekortattester er det gennemsnitlige  tidsforbrug ifm. udfærdigelse af kørekortattest steget, hvorfor vi har set os nødsaget til at justere priserne, som fremgår af vores pristabel.

De nye priser er gældende fra 1. juni 2018.

Nyhed: Celleskrabprøve udføres af vore sygeplejersker

Vore dygtige sygeplejersker Mette Abildgaard og Kirsten Jensen står for celleskrabsprøver i klinikken fremadrettet.

Husk at opdatere kontaktdata

Husk løbende at opdatere dine kontaktdata. Hvis du skifter mail eller telefonnummer, er det vigtigt, at du ændrer dine oplysninger på din profil, som du benytter ved eletronisk kontakt til lægehuset, så vi også fremadrettet vil kunne videreformidle vigtige prøvesvar m.m.

Hvis du ikke benytter elektronisk kontakt kan oplysninger om telefonnummerskift meddeles sekretærerne.

 

Husk at føre sundhedskortet igennem kortlæseren

Vi beder vore patienter huske at føre sundhedskortet(sygesikringsbeviset) igennem kortlæseren i entreen ved kontakter til lægehuset omhandlende alle slags konsultationer samt ved aflevering af prøver, f.eks. urinprøver.