• Kilinken i Nibe

HUSK AT FØRE SUNDHEDSKORTET GENNEM KORTLÆSEREN VED VELKOMSTSKÆRMEN

Nyhed: Influenzavaccination 2019

Nyhed: Gratis HPV vaccination af drenge indføres per 1/9-2019

Nyhed: Tom Mathiasen afløses af Thomas Andersen Rix per 1/9-2019

Nyhed: Nogle årskontroller foregår hos sygeplejerske

Nyhed: Ansøgning om Enkelttilskud til medicin

Nyhed: Privatlivspolitik for patienter

Nyhed: Nye priser på kørekortattester

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Husk at opdatere dine kontaktdata

 

Velkommen hos Lægerne i Nibe

Vi har klinik i Strandgade 1 i det gamle rådhus. Vor lægepraksis er en 7-mands kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at vi er fælles om patienter, personale og lokaler. Vi taler med hinanden om vore patienter, ligesom vi informerer hinanden gennem vort fælles journalsystem.

  • Vi tager os af skader i åbningstiden (8-16). Vi holder aldrig lukket på normale arbejdsdage.
  • Vi træffes på telefon 98 35 14 11
  • Kl. 8-9 for telefonkonsultation
  • Kl. 9-13 for receptfornyelse og tidsbestilling
  • Kl. 8-16 ved akut sygdom, men mellem 13 og 16; hør venligst telefonsvareren færdig, da du får oplyst andet nummer til os.
  • Tidsbestilling, receptfornyelse og e-mail-konsultation er mulig via internettet. Genveje hertil og information om oprettelse findes nedenfor:

Tidsbestilling                   Receptfornyelse                 E-mail-konsultationNyhed: Influenzavaccination 2019

Så er det tid til vaccination mod influenza.

Vi vaccinerer følgende dage:

Onsdag 6/11   10.00-13.00

Onsdag 20/11   10.00-13.00

Fredag 22/11   10.00-13.00

Tirsdag 3/12   10.00-13.00

Onsdag 11/12   13.30-15.30

Fredag 20/12   10.00-13.00

Herudover besøger vi Plejehjemmet Solsidecentret d. 5/11, hvor vi tilbyder vaccination af de beboere, som er tilmeldt Lægerne i Nibe. 

Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at komme i klinikken, kan man forhøre sig om mulighed for vaccination i hjemmet ved kontakt til lægehusets sekretariat.

 

Hvis ovennævnte tidsrum ikke passer er det muligt at blive vaccineret på andre tidspunkter.

Vaccinen er som vanligt gratis for de, der er fyldt 65 år, for førtidspensionister, for folk med kronisk hjertesygdom, for folk med kronisk lungesygdom samt for folk med sukkersyge. Herudover for svært overvægtige med BMI over 40 samt gravide, som er længere henne end 12 uger.

Pris for øvrige: 200 kr.

Pneumokok-vaccinepris varierer alt efter hvilken vaccine, der anbefales til den enkelte samt mulighed for tilskud hertil.

 

Der skal altid bestilles tid til vaccination!

HPV vaccination for drenge

Fra 1. september 2019 tilbydes som led i det danske børnevaccinationsprogram gratis vaccination af drenge mod HPV virus.

De drenge som tilbuddet inkluderer er alle drenge, som fylder eller er fyldt 12 år fra 1. juli 2019.

Vaccinationsprogrammet består i vaccination ad 2 omgange.

 

Tom Mathiasen afløses af Thomas Andersen Rix per 1/9-2019

Per 1/9-2019 har speciallæge i Almen Medicin  Thomas Andersen Rix afløst Tom Mathiasen som kompagnon i lægehuset.

Thomas Andersen Rix har tidligere været ansat i lægehuset som uddannelseslæge som led i sin speciallægeuddannelse.

Tom Mathiasen havde sidste arbejdsdag 9/8-2019.

TAR2015

Årskontroller hos sygeplejerske

Mhp. at sikre bedre tilgængelighed til lægetider foregår nogle årskontroller, herunder KOL, hos sygeplejerske fremadrettet.

Vore dygtige sygeplejersker er uddannet til netop varetagelse af disse kontroller og konfererer efter behov med læge.

Ansøgning om Enkelttilskud til medicin

I forbindelse med ansøgning om Enkelttilskud til medicin indføres et gebyr på 200 kr per præparat, der ansøges om tilskud til.

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Fra 1. august 2019 og minimum 12 måneder frem vil læge Axel Thomsen være ansat i klinikken.  Forløbet er  led i videreuddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin.

Fra 1. juni 2019 og 6 måneder frem er læge Louise Gundel Stenfeldt ansat i klinikken. Forløbet er en del af det kliniske basisforløb.

Fra 1. marts 2019 og minimum 12 måneder frem er læge Marina Elmelund Sørensen ansat i klinikken. Forløbet er første del af videreuddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin.

Lægesekretær Nanna Engel Højen er ansat i barselsvikariat fra januar 2018.

Læge Marie Haase Juhl er fortsat ansat i klinikken som et led i videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin, men vil de næste par år blot være at træffe én dag månedligt i klinikken.

Fra 1. september 2018 og minimum 8 måneder frem er læge Sofie Gjessing ansat i klinikken. Forløbet er første del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin. Sofie er aktuelt på barsel, men vender tilbage til klinikken efter denne er afsluttet.

Læge Ninna Schultz Askou har med udgangen af juli måned 2017 afsluttet et ansættelsesforløb i klinikken. Hun vil dog stadig gn. de næste 2 år komme 1 dage månedligt(oftest sidste onsdag i måneden) i klinikken, indtil hun forventeligt returnerer for at være hos os et halvt år igen. Forløbet er en del af speciallægeuddannnelsen i Almen Medicin.

Fra 1. juni 2017 er lægesekretær Anne Bager ansat i klinikken.

Vi har flere Medicinstuderende tilknyttet klinikken, som nu og da vil hjælpe til med blodprøvetagning m.m. i klinikkens laboratorium.

 

 

 

 

Privatslivspolitik for patienter

I anledning af den ny Dataforordordningslov har vi udviklet et notat til information om klinikkens privatlivspolitik for patienter.

Den kan findes under fanen Information i topmenuen.

Nye priser på kørekortattester

Som følge af ændringerne i lovgivningen omkring kørekortattester er det gennemsnitlige  tidsforbrug ifm. udfærdigelse af kørekortattest steget, hvorfor vi har set os nødsaget til at justere priserne, som fremgår af vores pristabel.

De nye priser er gældende fra 1. juni 2018.

Husk at opdatere kontaktdata

Husk løbende at opdatere dine kontaktdata. Hvis du skifter mail eller telefonnummer, er det vigtigt, at du ændrer dine oplysninger på din profil, som du benytter ved eletronisk kontakt til lægehuset, så vi også fremadrettet vil kunne videreformidle vigtige prøvesvar m.m.

Hvis du ikke benytter elektronisk kontakt kan oplysninger om telefonnummerskift meddeles sekretærerne.