• Kilinken i Nibe

 

 

HUSK AT FØRE SUNDHEDSKORTET GENNEM KORTLÆSEREN VED VELKOMSTSKÆRMEN

 

INFORMATION OM CORONAVIRUS

Vi er her stadig for vore patienter trods epidemi

 

Nyhed: Gratis HPV vaccination af drenge indføres per 1/9-2019

Nyhed: Nogle årskontroller foregår hos sygeplejerske

Nyhed: Ansøgning om Enkelttilskud til medicin

Nyhed: Privatlivspolitik for patienter

Nyhed: Nye priser på kørekortattester

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Husk at opdatere dine kontaktdata

 

Velkommen hos Lægerne i Nibe

Vi har klinik i Strandgade 1 i det gamle rådhus. Vor lægepraksis er en 7-mands kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at vi er fælles om patienter, personale og lokaler. Vi taler med hinanden om vore patienter, ligesom vi informerer hinanden gennem vort fælles journalsystem.

  • Vi tager os af skader i åbningstiden (8-16). Vi holder aldrig lukket på normale arbejdsdage.
  • Vi træffes på telefon 98 35 14 11
  • Kl. 8-9 for telefonkonsultation
  • Kl. 9-13 for receptfornyelse og tidsbestilling
  • Kl. 8-16 ved akut sygdom, men mellem 13 og 16; hør venligst telefonsvareren færdig, da du får oplyst andet nummer til os.
  • Tidsbestilling, receptfornyelse og e-mail-konsultation er mulig via internettet. Genveje hertil og information om oprettelse findes nedenfor:

Tidsbestilling                   Receptfornyelse                 E-mail-konsultationVideokonsultation via “Min Læge” app

Ansporet af coronasituationen er der de sidste uger forsøgt forskellige tiltag i retning af at benytte videokonsultation. Der har været forskellige løsninger i spil,  som hver især har voldt problemer.

Nu er der imidlertid kommet en ny løsning, som synes at virke.

På smartphones kan man downloade og installere “Min Læge” app’en, hvorigennem man kan gennemføre videokonsultation med lægen efter forudgående aftale

Vi er her stadig- trods coronavirusepidemi

Selvom vi under aktuelt pågående coronavirusepidemi har været nødsaget til at begrænse den fysiske adgang til lægehuset er vi her stadig for vore patienter.

Vi har telefontid som vanligt 8-9 og kan endvidere træffes på mail som vanligt.

Vi har lukket ned for online booking af tider, da det blot er særlige tilstande, vi kan tilbyde vurdering af i konsultationen, men det er vigtigt at I fortsat kontakter os ved bekymring om symptomer, der kunne være tegn på infektion, kræft, akut hjertesygdom, sværere mavesygdom eller anden alvorligere sygdom. Undtaget herfra er banale forkølelsessymptomer uden sværere påvirkning af almentilstand eller vejrtrækning(se under Corona-virus opslaget)

 

Udgangspunktet er, at vi skal se så få patienter i klinikken som muligt aht. at mindske spredningen hos vore patienter, hos os selv samt i samfundet generelt, så vi forsøger på bedste vis at vurdere tlstande telefonisk, evt. tillige med anvendelse af videokonsultation.

 

Af vanlige aktiviteter vi fortsat foretager i klinikken kan bl.a. nævnes:

 

Vurdering af akut sygdom.

Årskontrolprøver hos særligt sårbare/kroniske sygdomme, men gerne med opf. telefonisk svar.

Graviditetundersøgelser.

Børneundersøgelser: 5 uger, 5 mdr. samt øvrige efter skøn.

Børnevaccinationer undtaget HPV vaccination, hvis denne kan udslydes.

Nødvendige blodprøver, evt. i eget hjem.

Nødvendige kræftkontroller/celleskrab

Fjernelse af sting/gips

 

Kontakt sekretæren i tvivltilfælde.

UANSET HVAD:

-KOM IKKE UANMELDT I KLINIKKEN UDEN FORUDGÅENDE TELEFONISK HENVENDELSE SAMT ACCEPT AF FREMMØDE.

-VED AKTUELT PÅGÅENDE SYMPTOMER FRA LUFTVEJE SKAL MAN TRODS AFTALT TID TILLIGE KONTAKTE KLINIKKEN OG IKKE BLOT MØDE OP.

Vi skal alle passe på hinanden.

 

Coronavirus

Corona-virus fra Kina(COVID-19)
Der er nu mere udbredt coronavirussmitte i Danmark og fra nu af vil vi opleve smitte mellem mennesker i Danmark, hvorimod vi den første periode primært så smitte hos mennesker, der havde været ude at rejse.
Statsminister Mette Frederiksen meddelte 11. marts, at der tages betydelige midler i brug for at mindske smittespredningen mest muligt i befolkningen.
Denne situation påvirker hele sundhedsvæsnet, herunder almen praksis.
På sygehusene vil der blive skruet ned for aktiviteten ift. ikke akut sygdom- det samme vil ske hos de praktiserende læger.
Hvorledes det kommer til at påvirke adgangen til lægehuset ændres løbende iht. udmeldinger/retningslinier for området samt pandemiens forløb/udvikling.
Vores patienter vil kunne opleve at blive kontaktet om aflysning af aftaler, idet vi bliver nødt til at tilpasse vores aktiviteter, således, at der er mindst mulig risiko for smittespredning.
Vi må for en periode primært prioritere akut sygdom, men holder fortsat fast i visse ikke-akutte kontakter/konsultationer.
Vi vil i høj grad forsøge at afvikle vurdering og kontrol via telefonkonsultation samt videokonsultation.
Vi kan og skal ikke  undersøge eller pode mennesker uden symptomer eller tegn på alvorlig sygdom. Man skal i stedet blive hjemme og på den måde være med til at sikre, at smitten begrænset mest muligt.
Coronavirusinfektion præsenterer sig oftest med et spektrum af helt almindelige forkølelsessymptomer til influenzalignende sygdom. Børn og voksne oplever som oftest mild sygdom, mens det hos ældre kan udvikle sig til sværere sygdom med viruslungebetændelse.
Der er aktuelt ikke  nogen behandling for eller vaccine mod coronavirus, men indlæggelse med støtte af vejrtrækning kan for nogle blive nødvendig.
Ved sværere sygdom, primært åndenød og langvarig sygdom med forværring skal man kontakte lægehuset eller lægevagten for vurdering.
Ved generelle spørgsmål omkring corona henviser vi til
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
samt Coronalinien (Fælles myndighedshotline) på 70200233

 

HPV vaccination for drenge

Fra 1. september 2019 tilbydes som led i det danske børnevaccinationsprogram gratis vaccination af drenge mod HPV virus.

De drenge som tilbuddet inkluderer er alle drenge, som fylder eller er fyldt 12 år fra 1. juli 2019.

Vaccinationsprogrammet består i vaccination ad 2 omgange.

 

Årskontroller hos sygeplejerske

Mhp. at sikre bedre tilgængelighed til lægetider foregår nogle årskontroller, herunder KOL, hos sygeplejerske fremadrettet.

Vore dygtige sygeplejersker er uddannet til netop varetagelse af disse kontroller og konfererer efter behov med læge.

Ansøgning om Enkelttilskud til medicin

I forbindelse med ansøgning om Enkelttilskud til medicin indføres et gebyr på 200 kr per præparat, der ansøges om tilskud til.

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Fra marts 2020 er sygeplejerske Lotte Laut ansat i klinikken.

Fra 1.november 2019 og 6 måneder frem er læge Simone Rosell Rask ansat i klinikken. Forløbet er en del af det kliniske basisforløb.

Fra 1. august 2019 og de næste år frem er læge Axel Thomsen være ansat i klinikken.  Forløbet er  led i videreuddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin. Axel er aktuelt i klinikken én dag månedligt.

Læge Marina Elmelund Sørensen arbejder aktuelt på sygehuset, men vil igen være ansat i klinikken fra 1. maj 2020. Forløbet er  del af videreuddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin.

Læge Marie Haase Juhl er fortsat ansat i klinikken som et led i videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin, men vil de næste par år blot være at træffe én dag månedligt i klinikken.  Marie er aktuelt på barsel.

Læge Ninna Schultz Askou har med udgangen af juli måned 2017 afsluttet et ansættelsesforløb i klinikken. Hun vil aktuelt komme 1 dage månedligt(oftest sidste onsdag i måneden) i klinikken, indtil hun forventeligt til april 2020 returnerer for at være hos os et halvt år igen. Forløbet er en del af speciallægeuddannnelsen i Almen Medicin.

Vi har flere Medicinstuderende tilknyttet klinikken, som nu og da vil hjælpe til med blodprøvetagning m.m. i klinikkens laboratorium.

 

 

 

 

Privatslivspolitik for patienter

I anledning af den ny Dataforordordningslov har vi udviklet et notat til information om klinikkens privatlivspolitik for patienter.

Den kan findes under fanen Information i topmenuen.

Nye priser på kørekortattester

Som følge af ændringerne i lovgivningen omkring kørekortattester er det gennemsnitlige  tidsforbrug ifm. udfærdigelse af kørekortattest steget, hvorfor vi har set os nødsaget til at justere priserne, som fremgår af vores pristabel.

De nye priser er gældende fra 1. juni 2018.