• Kilinken i Nibe

OBS OBS OBS 19/6-2019 skifter lægehuset server med begrænset service på dagen til følge 

HUSK AT FØRE SUNDHEDSKORTET GENNEM KORTLÆSEREN VED VELKOMSTSKÆRMEN

Nyhed: Ansøgning om Enkelttilskud til medicin

Nyhed: Privatlivspolitik for patienter

Nyhed: Nye priser på kørekortattester

Nyhed: Vore sygeplejersker tager celleskrabsprøver

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Husk at opdatere dine kontaktdata

 

Velkommen hos Lægerne i Nibe

Vi har klinik i Strandgade 1 i det gamle rådhus. Vor lægepraksis er en 7-mands kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at vi er fælles om patienter, personale og lokaler. Vi taler med hinanden om vore patienter, ligesom vi informerer hinanden gennem vort fælles journalsystem.

  • Vi tager os af skader i åbningstiden (8-16). Vi holder aldrig lukket på normale arbejdsdage.
  • Vi træffes på telefon 98 35 14 11
  • Kl. 8-9 for telefonkonsultation
  • Kl. 9-13 for receptfornyelse og tidsbestilling
  • Kl. 8-16 ved akut sygdom, men mellem 13 og 16; hør venligst telefonsvareren færdig, da du får oplyst andet nummer til os.
  • Tidsbestilling, receptfornyelse og e-mail-konsultation er mulig via internettet. Genveje hertil og information om oprettelse findes nedenfor:

Tidsbestilling                   Receptfornyelse                 E-mail-konsultationAnsøgning om Enkelttilskud til medicin

I forbindelse med ansøgning om Enkelttilskud til medicin indføres et gebyr på 200 kr per præparat, der ansøges om tilskud til.

OBS OBS OBS 19/6-2019 skifter lægehuset server med begrænset service på dagen til følge

Den 19/6-2019 skifter lægehuset server, hvilket betyder, at vi i størstedelen af dagen ikke har mulighed for at tilgå journalsystemet.

Lægerne er at træffe i telefontiden 8-9 som vanligt, hvor der kan afgives prøvesvar og træffes aftale om vurdering i tilfælde af akut opstået sygdom.

Fra kl. 9.30 til 16.00 tager vi blot imod henvendelser om akut opsættelig sygdom.

Der vil ikke være mulighed for receptfornyelse og almindelig tidsbestilling ved telefonisk kontakt på dagen, så sørg venligst for at forny recepter i god tid forinden.

 

Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Gra 1. juni 2019 og 6 måneder frem er læge Louise Krarup Gundel ansat i klinikken. Forløbet er en del af det kliniske basisforløb.

Fra 1. marts 2019 og minimum 6 måneder frem er læge Marina Elmelund Sørensen ansat i klinikken. Forløbet er en del af det kliniske basisforløb.

Lægesekretær Nanna Engel Højen er ansat i barselsvikariat fra januar 2018.

Læge Marie Haase Juhl er fortsat ansat i klinikken som et led i videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin, men vil de næste par år blot være at træffe én dag månedligt i klinikken.

Fra 1. september 2018 og minimum 8 måneder frem er læge Sofie Gjessing ansat i klinikken. Forløbet er første del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin. Sofie er aktuelt på barsel, men vender tilbage til klinikken efter denne er afsluttet.

Læge Ninna Schultz Askou har med udgangen af juli måned 2017 afsluttet et ansættelsesforløb i klinikken. Hun vil dog stadig gn. de næste 2 år komme 1 dage månedligt(oftest sidste onsdag i måneden) i klinikken, indtil hun forventeligt returnerer for at være hos os et halvt år igen. Forløbet er en del af speciallægeuddannnelsen i Almen Medicin.

Fra 1. juni 2017 er lægesekretær Anne Bager ansat i klinikken.

Medicinstuderende Mads Hilligsøe, Camilla Wulff, Celina Le samt Yusuf Isse er tilknyttet klinikken og vil nu og da hjælpe til med blodprøvetagning i klinikkens laboratorium.

 

 

 

 

Privatslivspolitik for patienter

I anledning af den ny Dataforordordningslov har vi udviklet et notat til information om klinikkens privatlivspolitik for patienter.

Den kan findes under fanen Information i topmenuen.

Nye priser på kørekortattester

Som følge af ændringerne i lovgivningen omkring kørekortattester er det gennemsnitlige  tidsforbrug ifm. udfærdigelse af kørekortattest steget, hvorfor vi har set os nødsaget til at justere priserne, som fremgår af vores pristabel.

De nye priser er gældende fra 1. juni 2018.

Nyhed: Celleskrabprøve udføres af vore sygeplejersker

Vore dygtige sygeplejersker Mette Abildgaard og Kirsten Jensen står for celleskrabsprøver i klinikken fremadrettet.

Husk at opdatere kontaktdata

Husk løbende at opdatere dine kontaktdata. Hvis du skifter mail eller telefonnummer, er det vigtigt, at du ændrer dine oplysninger på din profil, som du benytter ved eletronisk kontakt til lægehuset, så vi også fremadrettet vil kunne videreformidle vigtige prøvesvar m.m.

Hvis du ikke benytter elektronisk kontakt kan oplysninger om telefonnummerskift meddeles sekretærerne.

 

Husk at føre sundhedskortet igennem kortlæseren

Vi beder vore patienter huske at føre sundhedskortet(sygesikringsbeviset) igennem kortlæseren i entreen ved kontakter til lægehuset omhandlende alle slags konsultationer samt ved aflevering af prøver, f.eks. urinprøver.