Download af dokumenter

Kørekort:  Herunder, nederst på siden, kan du hente kørekortattestens side 1, som skal udfyldes før du kommer til lægen og inden lægen kan udfylde resten af attesten. Husk også kørekort og pasfoto i den krævede standard.

Lov om kørekortfornyelse:   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158670 

 

Hjemmeblodtryksskema og væske-vandladningsskema kan ligeledes downloades og udskrives fra links nederst på siden.

 

Råd/vejledninger:

 

A) Om symptomer/sygdom/behandling:

1) Patienthåndbogen  https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/ 

2) Sygt barn http://www.rm.dk/globalassets/zdesign/media/sundhed/sundhedsstaben/regionalt-sundhedssamarbejde/organisation/regionalt-sundhedssamarbejde/folkesundhed-og-kronikerindsats/born-og-unge/24092012-dk-foraldrevejledninger/w355_08-foraldrevejledning-08.pdf 

3) Sportsskader http://www.sportnetdoc.dk/ 

4) Antibiotika eller ej? http://www.antibiotikaellerej.dk/Antibiotika%20hvornaar.aspx 

 

B) Om sundhedsvæsnets tilbud:

REGION: Speciallægepraksis og sygehuse

1) Find behandler: https://www.sundhed.dk/find-behandler/ 

2) Region Nordjyllands patientvejledning: http://www.rn.dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-som-patient/Faa-vejledning-hos-Patientkontoret 

3) Om ventetider: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx 

4) Transport til sygehuse: Region Nordjyllands kørselskontor tlf. 97648030

KOMMUNE: Sundhedstilbud og ældrepleje

1) Kommunens sundhedstilbud: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-nordjylland/kommuner/aalborg/ 

2) Kommunens tilbud i øvrigt             http://www.aalborg.dk/familie-og-boern                           http://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom

3) Transport til læge: Kommunens kørselskontor tlf. 99311980 

 Name Size Hits
Name Size Hits
Hjemmeblodtryk skema 54.1 KiB 2174
Informationsskema Inden Udlandsrejse 47.8 KiB 2489
Kørekortsattest side 1 maj 2013 23.4 KiB 5739
Patienttilfredshedsundersøgelse 2019 55.4 KiB 239
Væske-Vandladnings-skema 47.9 KiB 1101