Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Fra 1.november 2019 og 6 måneder frem er læge Simone Rosell Rask ansat i klinikken. Forløbet er en del af det kliniske basisforløb.

Fra 1. august 2019 og minimum 6 måneder frem vil læge Axel Thomsen være ansat i klinikken.  Forløbet er  led i videreuddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin.

Fra 1. marts 2019 og minimum 12 måneder frem er læge Marina Elmelund Sørensen ansat i klinikken. Forløbet er første del af videreuddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin.

Lægesekretær Nanna Engel Højen er ansat i barselsvikariat fra januar 2018.

Læge Marie Haase Juhl er fortsat ansat i klinikken som et led i videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin, men vil de næste par år blot være at træffe én dag månedligt i klinikken.  Marie er aktuelt på barsel.

Fra 1. september 2018 og minimum 8 måneder frem er læge Sofie Gjessing ansat i klinikken. Forløbet er første del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin. Sofie er aktuelt på barsel.

Læge Ninna Schultz Askou har med udgangen af juli måned 2017 afsluttet et ansættelsesforløb i klinikken. Hun vil dog stadig gn. de næste 2 år komme 1 dage månedligt(oftest sidste onsdag i måneden) i klinikken, indtil hun forventeligt returnerer for at være hos os et halvt år igen. Forløbet er en del af speciallægeuddannnelsen i Almen Medicin.

Vi har flere Medicinstuderende tilknyttet klinikken, som nu og da vil hjælpe til med blodprøvetagning m.m. i klinikkens laboratorium.