Nyhed: Nye ansigter i klinikken

Fra 1. marts 2019 og minimum 6 måneder frem er læge Marina Elmelund Sørensen ansat i klinikken. Forløbet er en del af det kliniske basisforløb.

Lægesekretær Nanna Engel Højen er ansat i barselsvikariat fra januar 2018.

Fra 1. november 2018 og 6 måneder frem er læge Marie Haase Juhl ansat i klinikken. Forløbet er del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin.

Fra 1. september 2018 og minimum 8 måneder frem er læge Sofie Gjessing ansat i klinikken. Forløbet er første del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin. Sofie er aktuelt på barsel, men vender tilbage til klinikken efter denne er afsluttet.

Fra 13. februar 2017 og 15 måneder frem er læge Marianne Søndergaard Simonsen ansat i klinikken. Forløbet er sidste del af videreuddannelsen til speciallæge i Almen Medicin.

Læge Ninna Schultz Askou har med udgangen af juli måned 2017 afsluttet et ansættelsesforløb i klinikken. Hun vil dog stadig gn. de næste 2 år komme 1 dage månedligt(oftest sidste onsdag i måneden) i klinikken, indtil hun forventeligt returnerer for at være hos os et halvt år igen. Forløbet er en del af speciallægeuddannnelsen i Almen Medicin.

Fra 1. juni 2017 er lægesekretær Anne Bager ansat i klinikken.

Medicinstuderende Mads Hilligsøe, Camilla Wulff, Celina Le samt Yusuf Isse er tilknyttet klinikken og vil nu og da hjælpe til med blodprøvetagning i klinikkens laboratorium.