Coronavirus

Corona-virus fra Kina(COVID-19)
Der er nu mere udbredt coronavirussmitte i Danmark og fra nu af vil vi opleve smitte mellem mennesker i Danmark, hvorimod vi den første periode primært så smitte hos mennesker, der havde været ude at rejse.
Statsminister Mette Frederiksen meddelte 11. marts, at der tages betydelige midler i brug for at mindske smittespredningen mest muligt i befolkningen.
Denne situation påvirker hele sundhedsvæsnet, herunder almen praksis.
På sygehusene vil der blive skruet ned for aktiviteten ift. ikke akut sygdom- det samme vil ske hos de praktiserende læger.
Hvorledes det kommer til at påvirke adgangen til lægehuset ændres løbende iht. udmeldinger/retningslinier for området samt pandemiens forløb/udvikling.
Vores patienter vil kunne opleve at blive kontaktet om aflysning af aftaler, idet vi bliver nødt til at tilpasse vores aktiviteter, således, at der er mindst mulig risiko for smittespredning.
Vi må for en periode primært prioritere akut sygdom, men holder fortsat fast i visse ikke-akutte kontakter/konsultationer.
Vi vil i høj grad forsøge at afvikle vurdering og kontrol via telefonkonsultation samt videokonsultation.
Vi kan og skal ikke  undersøge eller pode mennesker uden symptomer eller tegn på alvorlig sygdom. Man skal i stedet blive hjemme og på den måde være med til at sikre, at smitten begrænset mest muligt.
Coronavirusinfektion præsenterer sig oftest med et spektrum af helt almindelige forkølelsessymptomer til influenzalignende sygdom. Børn og voksne oplever som oftest mild sygdom, mens det hos ældre kan udvikle sig til sværere sygdom med viruslungebetændelse.
Der er aktuelt ikke  nogen behandling for eller vaccine mod coronavirus, men indlæggelse med støtte af vejrtrækning kan for nogle blive nødvendig.
Ved sværere sygdom, primært åndenød og langvarig sygdom med forværring skal man kontakte lægehuset eller lægevagten for vurdering.
Ved generelle spørgsmål omkring corona henviser vi til
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
samt Coronalinien (Fælles myndighedshotline) på 70200233