Tom Mathiasen afløses af Thomas Andersen Rix per 1/9-2019

Per 1/9-2019 har speciallæge i Almen Medicin  Thomas Andersen Rix afløst Tom Mathiasen som kompagnon i lægehuset.

Thomas Andersen Rix har tidligere været ansat i lægehuset som uddannelseslæge som led i sin speciallægeuddannelse.

Tom Mathiasen havde sidste arbejdsdag 9/8-2019.

TAR2015